These are group of stakeholders of the RT4 Program:

List of RT4’s participants:

Full NameJob TitleLocationDept/Line
VÕ THỊ LỆ QUYÊNTBP Hành chínhCANARY-GMSADMIN
LƯƠNG THỊ KIM HÀTBP Hành chínhCELADON-GMSADMIN
PHAN THỊ MINH HẢOGiám Đốc Siêu ThịBD NEW CITYAEON BINH DUONG
NEW CITY
TRƯƠNG LÊ MINH HIẾUTBP Thu ngân và DVKHBINH TAN – GMSCASHIER &
CUSTOMER SERVICE
NGUYỄN XUÂN THỊNHPhó phòng Điều phốiNew Business – HQCOORDINATOR
DƯƠNG VĂN THITBP Thực Phẩm 1 & Hóa Mỹ PhẩmCELADON-GMSFOODLINE 1 & H&BC
NGUYỄN HỮU KHIÊNTBP Thực Phẩm 1 & Hóa Mỹ PhẩmHA DONG-GMSFOODLINE 1 & H&BC
TRẦN VĂN NGHÈTBP Thực phẩm 2BINH TAN-GMSFOODLINE 2
NGUYỄN HOÀNG THƠTBP Thực phẩm 2CANARY – GMSFOODLINE 2
TẠ ĐÌNH NHỰTTBP Thực phẩm 2CELADON-GMSFOODLINE 2