Tài liệu Bán lẻ

Nếu các bạn quan tâm đến thị trường bán lẻ, trang web sau sẽ cung cấp cho các bạn một bức tranh toàn cảnh về thị trường bán lẻ Việtnam, Châu Á và Thế giới. Bao gồm:

  • Các tạp chí về bán lẻ
  • Các nghiên cứu trong ngành bán lẻ
  • Các báo cáo về thị trường bán lẻ ở Việt nam, Châu Á và Thế giới

Screen Shot 2017-07-26 at 10.43.33 AM.png

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s