Nếu các bạn quan tâm đến thị trường bán lẻ, trang web sau sẽ cung cấp cho các bạn một bức tranh toàn cảnh về thị trường bán lẻ Việtnam, Châu Á và Thế giới. Bao gồm:

  • Các tạp chí về bán lẻ
  • Các nghiên cứu trong ngành bán lẻ
  • Các báo cáo về thị trường bán lẻ ở Việt nam, Châu Á và Thế giới

Screen Shot 2017-07-26 at 10.43.33 AM.png

Leave a Reply